You are here

Оптимизирайте третирането в стопанството
Оптимизирайте третирането в стопанството

Оптимизирайте
третирането
в стопанството!!

 

Cropwise Spray Assist App

Синджента представя нов дигитален инструмент, който да ви помага при вземане на най-доброто решение относно кога, къде и как най-добре да третирате полето си:

  • Вземете информирани решения за третиране
  • Приложете продукта си по най-ефективния начин
  • Оптимална ефективност и максимален ефект от продуктите ви за растителна защита

Please accept marketing cookies to see this video.

Cropwise Spray Assist ви осигурява

Cropwise Spray Assist ви осигурява

Вашето най-добро ръководство за пръскане

Насоки за времето и оптимален момент за третиране през следващите 5 дни за избрано местоположение

Google play appApp store

Характеристики на приложението Spray Assist

Искате ли да научите повече?

Получете своeто ръководство за третиране и използване на пръскачки и дюзи още сега!

Cropwise Spray Assist -- Ръководство за третиране на земеделски култури

Благодарим Ви, че се абонирахте!

Благодарим Ви, че се абонирахте!

Вече можете да свалите безплатно наръчника за третиране с продукти за растителна защита.