Декларация за поверителност

Въведениеhttps://bg.cropwise.com/  се управлява от „Синджента България“ ЕООД, ЕИК 200423493, с адрес гр. София 1784, р-н “Младост”, бул. „Цариградско шосе“ №145, бл. сграда "София Офис Център", ет. 6, с данни на Служителя по защита на данните както са посочени в края на тази Декларация („Синджента“) – „администратор на данни“. 

Вашата поверителност е важна за нас.  Във връзка с това „Синджента“ разработи тази декларация за поверителност (настоящата „Декларация“ или „Декларация за поверителност“), за да Ви информира как „Синджента“ събира, съхранява, използва и обработва личните данни и информацията, която ни предоставяте чрез този уебсайт.

Дата на влизане в сила  м.Февруари 2022 г.

Обхват на настоящата Декларация  Настоящата Декларация обхваща личните данни и информацията (наричана по-долу „Лична информация“), които събираме чрез този сайт или чрез други канали на комуникация с нашите клиенти и контакти.  Личната информация представлява данни, които Ви идентифицират лично, било то самостоятелно или в комбинация с друга информация, с която разполагаме.  Примерите за Лична информация включват Вашето име, адрес, имейл адрес, телефон, данъчен идентификационен номер, ако е приложимо, както и информацията, която предоставяте, когато използвате нашия сайт, за да създадете акаунт или личен профил или за да използвате услугите, които ние предоставяме.

Уведомление  При обработване на Лична информация от „Синджента“ по реда на тази Декларация се прилагат правилата, съдържащи се в настоящата Декларация (включително нашата Политика за ползване на „бисквитки“, достъпна на този сайт).  Ние си запазваме правото да правим промени по настоящата Декларация или в Политиката по „бисквитките“ по всяко време.  Всички промени ще бъдат публикувани в настоящата Декларация или в Политиката по „бисквитките“, като съществените промени обикновено ще се отнасят само за дейности и информация, събирана за предстояща работа.  Препоръчваме Ви редовно да преглеждате настоящата Декларация и Политиката по „бисквитките“, за да сте сигурни, че сте запознати с всички промени и с начина, по който може да бъде използвана Вашата информация.

Каква Лична информация събираме чрез нашия сайт?

Личната информация представлява информация, която ни позволява да знаем отличителните черти на Вашата самоличност. Лична информация се иска, когато се регистрирате за акаунт, или ни изпращате отзиви, или заявявате участие в наши програми или събития. Например тази информация може да включва Вашето име, адрес, имейл адрес, телефон, данни за бранша и продукта, който Ви интересува. Такава информация може да се съхранява в нашите бази данни за контакти и администриране или във връзка с работата, която сме свършили с Вас, или която в момента вършим, или защото вярваме, че бихте могли да сте заинтересовани да получавате от нас материали за нашия бизнес, продукти, програми и услуги. Това ни позволява да управляваме ефективно отношенията си с Вас, да подобряваме нашия сайт и услугите, които Ви предлагаме, а така също и да отсяваме продуктите, които можем да Ви изпращаме.

Когато Вашата Лична информация е събрана с цел предоставяне на продукти или услуги, които искате от нас или изпълнение на договор с нас, предоставянето на същата е необходимо, за да можем да Ви предоставим исканите продукти и услуги.  Когато Вашата Лична информация е събрана с цел директен маркетинг, Вие не сте задължени да предоставите Вашата Лична информация или можете да възразите срещу по-нататъшното й обработване или да оттеглите даденото съгласие по всяко време, като се свържете с нашия Служител за защита на личните данни – вижте данните за контакт в края на тази Декларация. 

Информацията, която не може да се идентифицира като лична, представлява информация, която е само статистическа по естеството си и която сама по себе си не позволява да се идентифицира конкретно лице или структура и която зависи от посещението, което правите на сайта. Например тази информация може да включва домейна, през който достигате до интернет, датата и часа, в които влизате в сайта, както и интернет адреса на уебсайта, от който сте се свързали директно към нашия сайт. Тази информация се използва в обобщена форма, за да направи сайта по-полезен и привлекателен за неговите потребители.

Споразумения, уреждащи използването на специални функции и защитени с парола зони от Вас. 

Този сайт може да съдържа специални функции и защитени с парола зони. Когато се регистрирате, за да използвате специална функция или защитена с парола зона, може да бъдете помолени да приемете специални условия, уреждащи използването на специалната функция или защитната с парола зона. В такива случаи ще бъдете помолени да приемете изрично специалните условия, например като поставите отметка в квадратче или кликнете върху бутон „Съгласен съм“. Този тип споразумение е известно като споразумение „кликване“. Ако някое от условията на споразумението „кликване“ е различно от условията на настоящата Декларация, условията на споразумението „кликване“ допълват или изменят настоящата Декларация, но само по отношение на въпросите, уредени от споразумението „кликване“.

Бисквитки и подобни технологии.                           

Използваме „бисквитки“ и други уеб технологии, за да събираме информация и да поддържаме определени функции на нашите сайтове. „Бисквитките“ ни предоставят информация за начините, по които посетителите използват сайтовете ни – кои страници посещават и в каква последователност, кои връзки използват и колко дълго остават на всяка страница.

Правим това, за да:

·         подпомагаме и подобряваме функциите и функционалността на нашите сайтове – например за да ви спестим затруднения от повторно въвеждане на информация, която вече е в нашата база данни, или за да извикаме настройките, които сте въвели при предишни посещения на нашите сайтове; и

·         персонализираме Вашия опит, когато използвате нашите сайтове.

По принцип информацията, която събираме, използвайки тези уеб технологии, не Ви идентифицира лично.

Ако обаче сте създали потребителска самоличност, например, като се регистрирате, за да използвате защитена с парола зона на някой от нашите сайтове, ние може да свържем информацията, която събираме посредством уеб технологиите, с друга информация, която Ви идентифицира лично.

Ако не искате да получавате „бисквитки“, можете да настроите браузъра си да отхвърля „бисквитките“ или да Ви предупреждава, когато е поставена „бисквитка“ на Вашия компютър. Вие можете също така да изтриете нашите „бисквитки“ веднага щом напуснете даден сайт. Въпреки че не сте длъжни да приемате нашите „бисквитки“, когато посещавате нашите сайтове, ако настроите браузъра си да отхвърля „бисквитките“, Вие няма да можете да използвате всички функции и функционалности на нашите сайтове.  Моля, вижте Политиката за ползване на „бисквитки“ на този сайт за повече подробности.

С какви цели „Синджента“ обработва Вашата Лична информация?
Като цяло ние използваме Личната информация, която събираме чрез нашия сайт или чрез други канали на комуникация с нашите клиенти и контакти:

·         За да предоставяме продуктите, информацията и услугите, които искате от нас;

·         С цел сигурност, надеждност или предотвратяване на измами, или каквото и да е друго законово задължение;

·         За да се обръщаме към Вас със специални оферти и друга информация, която вярваме, че ще Ви интересува, когато сте ни дали разрешение да го правим.

·         За да показваме персонализирана реклама, когато посещавате нашия сайт, когато сте ни дали разрешение да го правим;

·         Въз основа на законния ни интерес ние обработваме Вашата Лична информация, с цел:
> Да осигуряваме ефективно обслужване на клиентите;
> Да Ви предоставяме персонализиран опит, когато използвате нашия сайт;

> Да се свързваме с Вас с информация и съобщения, свързани с използването на нашия сайт от Вас;
> Да Ви каним да участвате в проучвания и да ни предоставяте отзиви;
> Да разбираме по-добре Вашите нужди и интереси;
> Да подобряваме съдържанието, функционалността и използваемостта на нашия сайт;
> Да подобряваме нашите продукти и услуги;
> Да подобряваме нашите маркетингови и промоционални усилия; и

·         За всяка друга цел, посочена в приложимото уведомление за поверителност или друго споразумение между „Синджента“ и Вас. 

Как „Синджента“ споделя моята Лична информация? 
Доставчици на услуги Ние споделяме Лична информация с компании и организации, които извършват услуги от наше име, например компании, които ни предоставят услуги за поддръжка (като услуги по съхраняване на данни и уеб хостинг услуги) или които ни помагат да продаваме нашите продукти и услуги (като маркетингови компании, които са трети страни). Тези трети страни са задължени по договор да използват Личната информация, която споделяме с тях, само за да извършват услуги от наше име и да предприемат разумни търговски мерки за защита на поверителността и сигурността на Вашата Лична информация според нашите указания и под наш контрол.

В рамките на „Синджента“ Ние можем да споделяме Личната информация, която събираме чрез нашия сайт, в рамките на „Синджента“ или с други филиали на „Синджента“ за кръстосани маркетингови и други цели. Ако не искате да споделяме Вашата Лична информация с друг член на семейството на фирма „Синджента“, Вие можете по всяко време да възразите, като изпратите имейл или пишете на нашия Служител за защита на личните данни – вижте данните за контакт в края на тази Декларация.

Бизнес прехвърляния Вашата Лична информация може да бъде прехвърлена към компания, която е придобила акциите или активите на „Синджента“, някои от нейните филиали или предприятия, например в резултат на продажба, сливане, преструктуриране или ликвидация. Ако настъпи такова прехвърляне, използването на Вашата Лична информация от получаващата компания ще бъде съобразено с тези правила и с предпочитанията за поверителност, които сте изразили пред нас.

Съблюдаване на законодателството и защита на нашите права и правата на други. Ние можем да разкриваме Лична информация, когато добросъвестно смятаме, че разкриването е подходящо с цел съобразяване със закон, съдебна заповед или призовка. Може също така да разкриваме Лична информация, за да предотвратим или да разследваме възможно престъпление, като измама или кражба на самоличност; за да приведем в действие или да приложим нашите онлайн условия за ползване или други споразумения; или за да защитим собствените си права или собственост или правата, собствеността или безопасността на наши потребители или други лица.

Обща информация  Възможно е да споделяме с трети страни обобщена демографска или статистическа информация, но тази информация е в анонимна форма и не съдържа никакви Лични данни. Общата информация, която споделяме, може да включва анонимна информация, получена чрез използването на „бисквитки“ и друга подобна технология за проследяване, както е обяснено в раздела, озаглавен „Бисквитки и подобни технологии“.

Както е описано в уведомлението за поверителност: Ние си запазваме правото да разкриваме Ваша Лична информация, както е описано във всяко допълнително уведомление за поверителност, публикувано в уеб страницата (или зоната), в която предоставяте тази информация, или по договор с нас и винаги при спазване на приложимото законодателство.

Както е описано в споразумение „кликване“: Запазваме си правото да разкриваме Вашата Лична информация, както е описано във всяко споразумение „кликване“, което сте приели.

Вашият избор
Общо
Ние уважаваме Вашето право да избирате начините, по които събираме, обработваме и разкриваме Вашата Лична информация. В повечето случаи ще Ви помолим да посочите избора си в момента, в който събираме Вашата Лична информация. Също така ние ще включваме линк или указания за отказване на по-нататъшно обработване на Лична информация в информационен бюлетин или рекламен имейл, който Ви изпращаме, за да можете да ни уведомите, че не желаете да получавате такива съобщения от нас в бъдеще. Ако сте създали акаунт или личен профил на нашия сайт, може да сте в състояние да актуализирате някои или всички свои решения за поверителност, като промените настройките на акаунта си или на профилната си страница.

Директен маркетинг
Преди да използваме Вашата лична информация за целите на директния маркетинг (или да позволим на наши филиали да го направят), ние ще Ви предоставим възможността да изберете дали да използваме Вашата информация по този начин. Ако когато и да е Вие пожелаете да бъдете свалени от списъците ни за разпращане по директен маркетинг, моля, изпратете имейл или пишете на нашия Служител по защита на данните – вижте данните за контакт в края на тази Декларация. Моля, посочете пълното си име, адрес и имейл адрес, за да можем да Ви намерим в списъците ни за разпращане. Щом разполагаме с информацията, от която се нуждаем, ще Ви премахнем от нашите списъци за разпращане. Моля да ни дадете достатъчно време, за да удовлетворим искането Ви.

Споделяне на Ваша лична информация
Моля, прегледайте раздела „Как „Синджента“ споделя моята Лична информация?“, за да научите как споделяме вашата Лична информация с трети страни и какъв избор имате.

Как можете да упражнявате правата си във връзка с Вашата Лична информация?
Ние се стремим да поддържаме високо равнище на прозрачност по отношение на данните, които обработваме. По отношение на обработването на Вашата Лична информация, описано в настоящата Декларация, Вие имате следните права:

·         Да получите достъп до или да получите копие от Личната информация, която може да имаме за Вас;

·         Да изискате от нас да коригираме или актуализираме всяка неточна Лична информация или да попълним всяка непълна Лична информация;

·         Да поискате да изтрием или да заличим Ваша Лична информация, или да възразите срещу по-нататъшното обработване на Вашата Лична информация или да оттеглите изцяло или частично дадено от Вас съгласие за обработване на Вашата Лична информация по всяко време;

·         Да ограничите обработването на Ваша Лична информация;

·         Да поискате от нас да Ви предадем определена Ваша Лична информация или да я прехвърлим към друг администратор на данни (преносимост на данни); и

·         Да поискате да спрем обработването на Ваша Лична информация за целите на директния маркетинг. В зависимост от други законни интереси, на които можем да разчитаме (напр. в контекста на правни претенции срещу нас, висящи или предстоящи), на нас няма да ни бъде позволено повече да обработваме Вашата лична информация.

Ако желаете да упражните някое от горните права, можете да се свържете с нас безплатно, като изпратите имейл до Служителя по защита на данните – вижте данните за контакт в края на тази Декларация.

Упражняването на горепосочените права търпи някои индивидуални изключения, например когато общественият интерес или интересите на „Синджента“, или правата и свободите на другите трябва да бъдат защитени. Ако Вие упражните което и да е от посочените права, „Синджента“ ще провери Вашето право и ще отговорим без необосновано забавяне, но не по-късно от един месец. В по-сложни случаи или ако сме получили многобройни искания, този срок може да бъде удължен с още два месеца, като „Синджента“ ще Ви информира за това своевременно.

Без ненужно забавяне ще променим Вашата Лична информация, ако сме съгласни, че тя е или неточна, остаряла, непълна, несъответстваща, или подвеждаща, след като бъдат взети предвид целите, за които е събрана. Ако я коригираме, но преди това сме я разкрили на трета страна, то ние ще уведомим и тази трета страна, ако това се изисква от закона. Колко дълго „Синджента“ съхранява Вашата Лична информация?

Ние възнамеряваме да запазим Вашата Лична информация точна и актуална. Ние не желаем да съхраняваме Вашата Лична информация по-дълго, отколкото е необходимо за съответните цели във връзка с използването на нашия уебсайт или за други цели, във връзка с които се предоставили Вашата Лична информация. Колко време трябва да запазим Вашата Лична информация зависи от целта, за която я събираме. Ако Вашата Лична информация се обработва за повече от една цел, „Синджента“ ще я запази, докато не бъде изпълнена целта с по-дълъг срок на обработка, но обработването ще спре за целта с по-краткия срок след изтичането на този по-кратък срок. По други законосъобразни причини, напр. в контекста на правни претенции, може да се наложи да съхраняваме Лична информация извън срока, необходим за изпълнение на определената цел, за която първоначално е събрана. В тези случаи обаче няма да продължим да обработваме Личната информация за първоначално определената цел.

Личните данни, които вече не са необходими, ще бъдат изтрити или напълно анонимизирани, при спазване на приложимото законодателство.

Ако искате да получите повече информация за това къде и колко време се съхранява Вашата Лична информация, както и за правото си на заличаване, моля, свържете се с нашия Служител по защита на данните – вижте данните за контакт в края на тази Декларация.

Как „Синджента“ защитава Вашата Лична информация?
Ние поддържаме цялостна програма за сигурност на данните, включваща разумни от търговска гледна точка и съобразени със законодателството административни, организационни, физически и технологични мерки за сигурност, за да защитаваме Личната информация от неразрешен достъп, неразрешено използване и неразрешено или случайно унищожаване, промяна или разкриване.

Връзки към други уебсайтове на „Синджента“

Този сайт съдържа хиперлинкове към други уебсайтове, оперирани от „Синджента“ или от други предприятия на „Синджента“ („Други уебсайтове на Синджента“). Тези Други уебсайтове на „Синджента“ са отделни уебсайтове. Всеки от тях служи за различна цел. Следователно всеки Друг уебсайт на „Синджента“ се подчинява на своите собствени условия на ползване и на собствените си декларации за поверителност. Ако посещавате Други уебсайтове на „Синджента“ чрез линкове от този сайт, моля, отделете няколко минути, за да прегледате условията за ползване и декларацията за поверителност, публикувани на всеки Друг уебсайт на „Синджента“, който посещавате.

Линкове към други уебсайтове
Този сайт може да съдържа линкове към уебсайтове, оперирани от други компании, включително уебсайтове, оперирани от наши доставчици на услуги, които са трети страни, наши филиали и други трети страни. Настоящата Декларация не важи за Лична информация, събрана на който и да е от тези уебсайтове на трети страни. Когато влизате в уебсайтове на трети страни чрез линк от този сайт, моля, отделете няколко минути, за да прегледате декларацията за поверителност, публикувана на съответния сайт.

Деца
Нашият сайт не е насочен и не е предназначен за деца на възраст под 14 години. Ние не използваме нашия сайт, за да привличаме съзнателно Лична информация от или да рекламираме пред деца на възраст под 14 години. Ако сте на възраст под 14 години, не ни предоставяйте никаква Лична информация. Ако научим, че някой под 14 години е предоставил Лична информация чрез един от нашите сайтове, ние ще положим разумни усилия, за да премахнем тази Лична информация от нашите бази данни.

Специално уведомление за посетители, пребиваващи извън България
„Синджента“ е компания със седалище в България. „Синджента“ използва уеб сървъри и съхранява данни в други държави. Ние може да прехвърляме Ваша Лична информация на наши доставчици на услуги и на други субекти, намиращи се в други държави, за целите, описани в настоящата Декларация и при спазване на приложимото законодателство за предаване на лични данни.

Имайте предвид, че независимо къде се събира или обработва Вашата Лична информация, ако тя е събрана чрез този сайт, ние ще гарантираме, че тя е защитена от условията на настоящата Декларация и при спазване на приложимото законодателство.

ПРИЛОЖИМ ЗАКОН И ПОДСЪДНОСТ
Настоящата декларация се подчинява на законите на Република България.

Въпроси, притеснения и оплаквания относно нашите практики за поверителност

Ако имате някакви въпроси или притеснения относно това как „Синджента“ използва Вашата Лична информация, можете да се свържете с нашия Служител по защита на данните – вижте данните за контакт на тази страница.

Също така имате право да подадете жалба до съответния надзорен орган (по-специално в държавата-членка, в която обичайно пребивавате, мястото на работа или мястото на предполагаемото нарушение). В Република България, това е Комисията за защита на личните данни с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, електронна поща: kzld@cpdp.bg.  Ще бъдем благодарни, ако първо се опитате да разрешите какъвто и да е проблем с нас, въпреки че имате право да се свържете с Комисията за защита на личните данни директно и по всяко време. 

** Данни за контакт със Служителя по защита на данните на „Синджента“:

Виолета Тенева

„Синджента България“ ЕООД
бул. „Цариградско шосе“ 145,
Сграда София Офис Център, етаж 6
BG – 1784, София
mailto: dataprivacy.bg@syngenta.com