Оптимизирайте третирането в стопанството
Оптимизирайте третирането в стопанството

Оптимизирайте
третирането
в стопанството!!

Cropwise Spray Assist App

Синджента представя нов дигитален инструмент, който да ви помага при вземане на най-доброто решение относно кога, къде и как най-добре да третирате полето си:

  • Вземете информирани решения за третиране
  • Приложете продукта си по най-ефективния начин
  • Оптимална ефективност и максимален ефект от продуктите ви за растителна защита

Cropwise Spray Assist ви осигурява

Cropwise Spray Assist ви осигурява

Вашето най-добро ръководство за пръскане

Насоки за времето и оптимален момент за третиране през следващите 5 дни за избрано местоположение

Google play appApp store

Характеристики на приложението Spray Assist

Благодарим Ви, че се абонирахте!

Благодарим Ви, че се абонирахте!

Вече можете да свалите безплатно наръчника за третиране с продукти за растителна защита.

Искате ли да научите повече?

Получете своeто ръководство за третиране и използване на пръскачки и дюзи още сега!

brochure