You are here

Политика за поверителност

Уведомление за обработване на лични данни: Дата на версията: 1 март 2021 г.

 1. Въведение

Моля, отделете няколко минути, за да прегледате внимателно това Уведомление за обработване на лични данни. Запазваме си правото да правим промени в настоящото Уведомление за обработване на лични данни, когато пускаме актуализирани версии на Продуктите или нови Продукти. Ако го направим, ще Ви помолим да потвърдите, че сте прочели и разбрали актуализираното Уведомление за обработване на лични данни преди първото Ви използване на обновената версия на Продуктите или на новите Продукти.

В това Уведомление за обработване на лични данни използваме определени дефинирани термини, които сме написали с главни букви.  Тези термини имат значението, дадено им в нашите Общи условия, които са част от споразумението между нас и Вас. Можете да прегледате Общите условия тук: , като също така трябва да прегледате всички за Специални условия на оферти, които са част от нашето Споразумение. 

Администратор на данни. Администраторът на данни е Синджента България ЕООД, седалище и адрес на управление: 1784 София, бул. "Цариградско шосе" № 145, сграда "София Офис Център", ет. 6, наричана „Синджента“, „ние“, „нас“, „наш“.

Данни за контакт. Вие можете да се свържете с нашите специалисти по Поверителност на данните на имейл [email protected] или по пощата на адреса на регистрирания офис на Синджента, посочен по-горе.

Обхват. Настоящото Уведомление за обработване на лични данни обхваща лични данни, които се обработват във връзка с използваните от Вас Продукти. Личните данни са данни, които се отнасят до Вас, когато сте идентифицирано или подлежащо на идентифициране лице. 

Продуктите се предоставят само на бизнес клиенти, в зависимост от нашето Споразумение.  Следователно, Вашите лични данни ще бъдат обработвани от нас, ако сте оторизиран да използвате даден Продукт от името на Вашия Бизнес, която може да бъде или производител, или консултант (за повече информация вижте нашите Общи условия).

 1. Обработване на лични данни:

Синджента е „администраторът на лични данни“, в тази връзка ние събираме и използваме личните Ви данни за собствени цели, както е посочено в таблицата по-долу. По отношение на други дейности по обработване на лични данни извън посочените по-долу администраторът на лични данни е Вашия Бизнес (а Синджента е обработващият лични данни)

Синджента като обработващ лични данни. Моля, обърнете внимание, че когато използвате Продукт в качеството си на оторизиран ползвател от името на даден Бизнес, по отношение на които и да са лични данни, които предоставяте, когато използвате Продуктите (включително като част от Вашите входящи данни), съответният администратор на данни е Вашия Бизнес. Ние сме обработващи данни, когато използваме личните данни, които изпращате, за да предоставим услугата, напр. да предоставим на Вашия Бизнес насоки за подкрепа на решения в земеделието или на Изходящи данни.  

Например, даден Продукт може да ви позволи да въведете информация за Вашето местоположение, наблюдения в полето или да качите изображения.  Освен това даден Продукт може да има функция GPS, която може да проследява местоположението на устройството, когато Продуктът се използва.  Ние използваме цялата тази информация като обработващ данните, за да предоставим услугата, предлагана от Продукта и да произведем Изходящи данни за Бизнеса (нашият „потребител“).  За повече информация относно това обработване, включително за упражняване на Вашите права, моля да реферирате към Уведомлението(ята) за обработване на лични данни на Бизнеса (администратора на данни).

 

Дейностите на Синджента като администратор на данни

Вид на личните данни

Цели

Правни основания

Вашето име, имейл адрес, търговско наименование, описание на това кой сте (производител, Консултант), седалище и адрес на управление, телефонен номер, парола за Вашия Акаунт.

Ние използваме тези лични данни, за да регистрираме и настроим Вашия
Акаунт и да предоставяме Продуктите.

Когато сключвате договор с нас като физическо лице, напр. като едноличен търговец правното основание е изпълнението на договора.

Когато Вашата компания или друго юридическо лице сключва договор с нас, правното основание е нашия легитимен интерес при създаването на акаунти, за да гарантираме, че потребителят е оторизиран и за да правим разлика между потребители / устройства.

Вашето име, имейл адрес, търговско наименование, описание на това кой сте (производител, Консултант), седалище и адрес на управление, телефонен номер.

Ние използваме тези лични данни, за да комуникираме с Вас чрез имейл, текст или в съобщения за приложения относно актуализации на Продукта или на други важни функционални съобщения за услуги.

Нашите легитимни интереси да Ви информираме по въпроси, имащи отношение към използването от Вас на Продуктите.

Вашето име, имейл адрес, търговско наименование, описание на това кой сте (производител, Консултант), седалище и адрес на управление, телефонен номер, парола за Вашия Акаунт.

Използваме тези лични данни за предоставяне на техническа и клиентска поддръжка.

Когато сключвате договор с нас като физическо лице, напр. като едноличен търговец, правното основание е изпълнението на договора (в частност, решаване на Ваши въпроси и проблеми).

Когато Вашата компания или друго юридическо лице сключва договор с нас, правното основание е нашия легитимен интерес за решаването на въпроси и проблеми на нашите потребители.

Вашето име, имейл адрес, търговско наименование, описание на това кой сте (производител, Консултант), седалище и адрес на управление, телефонен номер.

Ние използваме тези лични данни, за да ви изпращаме анкети за удовлетвореност на потребителите и да искаме Вашите отзиви за Продуктите.

Нашите легитимни интереси за подобряване на Продуктите за Вас и за бъдещи потребители.

Ако използвате мобилно приложение за даден Продукт, датата и часът, в които приложението на Вашето устройство осъществява достъп до нашите сървъри и каква информация и файлове са изтеглени в приложението.

Използваме тази информация за поддръжка на приложението, за статистически цели относно използването на тези приложения, за да подобрим тяхната функционалност, да разберем как се използват и да отговорим на въпроси относно тяхното използване и от съображения за сигурност.

Разработчикът на Вашата мобилна операционна система (напр. Apple; Google) може също да събира данни за използването на приложението. За повече информация трябва да се обърнете към техните уведомления и правила за обработване на лични данни.

Наши легитимни интереси в: (i) разбирането на това как нашите приложения се използват, за да ги подобрим; и (ii) идентифициране и борба със заплахите за сигурността на нашите приложения и нашите потребители.

Ако използвате онлайн услуга във връзка с даден Продукт, следните данни ще бъдат събирани: тип компютър (Windows или Macintosh), име и версия на операционната система, език, тип и версия на интернет браузъра и името и версията на онлайн услугите, които сте използвали, IP адрес, посетените страници, времето на посещението.

Използваме тази информация, за да предоставяме Продуктите на нашите потребители, за обезпечаване на тяхната правилна работа, да изчисляваме нивото на използване, да помагаме при диагностицирането на проблеми със сървъра, за статистически цели относно използването на онлайн услуги и за целите на сигурността.

Наши легитимни интереси в: (i) разбирането на това как нашите онлайн услуги се използват, за да ги подобрим; и (ii) идентифициране и борба със заплахите за сигурността на нашите онлайн услуги и нашите потребители.

Информация за контакт, както и информация за това как използвате Продуктите.

Профилиране и маркетинг на клиенти — ние ще обработваме тези данни (и друга информация, която сте ни предоставили чрез използване на други продукти или услуги на Синджента), за да разберем как сте използвали Продуктите и какви са Вашите земеделски потребности. След това може да се свържем с Вас (като представител на Вашия Бизнес) с подходяща информация за други продукти и услуги на Синджента, които смятаме, че могат да представляват интерес за Вашия Бизнес. Когато това се изисква от действащото законодателство, ние ще получаваме Вашето съгласие за маркетингови цели, но при всички случаи Вие можете да спрете директния маркетинг по всяко време, като се свържете с нас, както е посочено по-долу, или като използвате връзката за отказ в имейлите ни.

Нашите законни интереси в маркетинга на нашите продукти и услуги.

Съгласие, когато това се изисква съгласно действащото законодателство за целите на директния маркетинг.

Име, имейл и конкретни идентификатори на устройствата, тип компютър (Windows или Macintosh), име и версия на операционната система, език, тип и версия на интернет браузъра и името и версията на онлайн услугите, които сте използвали, IP адрес, посетените страници(а), времето на посещението.

Ние използваме „бисквитки“ и подобни технологии, за да събираме информация и да поддържаме определени функции на нашите Продукти.

Ние използваме тази информация, за да предоставяме Продуктите (включително мобилни приложения) на нашите потребители за поддръжка, за да гарантираме, че Продуктите работят правилно, за изчисляване на нивото на използване, за статистически цели относно използването на нашите Продукти и онлайн услуги с цел подобряване на тяхната функционалност, за да се подпомогне диагностициране на проблеми със сървъра, да разберем как се използват нашите Продукти, да решим въпроси относно тяхното използване и с цел сигурност.

Правното основание за дейностите по обработка, свързани с основни бисквитки, е нашият легитимен интерес да предоставяме нашите Продукти на нашите потребители.

Правното основание на дейностите по обработка, свързани с несъществени бисквитки, е Вашето съгласие.

 

 1. Как Синджента споделя личните данни?

Доставчици на услуги и партньори: Ние споделяме лични данни с компании и организации, с които работим, за целите, посочени по-горе.

Тези трети страни са задължени по договор да използват личните данни, които споделяме с тях, само за целите, които сме посочили и да предприемат разумни търговски мерки за защита на поверителността и сигурността на Вашите лични данни.

 

Прехвърляне извън Обединеното кралство и Европейското икономическо пространство. Ние ще прехвърляме Вашите лични данни на получатели в страни извън Обединеното кралство и Европейското икономическо пространство („ЕИП“). Ние гарантираме, че личните данни ще бъдат надлежно защитени, включително като гарантираме, че за получаващата държава се счита, че предоставя адекватно ниво на защита съгласно действащото законодателство за защита на данните, а ако случаят не е такъв — гарантираме предприемането на съответни мерки за сигурност, като например стандартни клаузи при прехвърляне на данни за защита на данните.

 

За повече информация относно стандартните договорни клаузи вижте:  https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en

Вътрешногрупови прехвърляния в рамките на Синджента: Нашата компания-майка, Синджента Кроп Протекшън АГ Syngenta Crop Protection AG, е швейцарска корпорация със седалище в Базел, Швейцария (Компания-майка на Синджента). Компанията-майка на „Синджента“ е сключила Споразумения за вътрешно групово прехвърляне на данни (IDTA) с много от своите дъщерни дружества (Мрежа за прехвърляне на данни на Синджента [Syngenta DP Network]), включително и с нас, за да даде възможност за ефективно прехвърляне и обработка на лични данни. Ние използваме уеб сървъри, съхраняваме и обработваме по друг начин лични данни в Мрежата за прехвърляне на данни на Синджента в страни от ЕИП, а също и в страни извън ЕИП, включително Швейцария и САЩ.

Прехвърляне на трети страни Ние прехвърляме или предоставяме по друг начин лични данни на доставчиците на услуги, които обработват Вашите лични данни съгласно нашите инструкции, за да ни помагат да предоставяме услугите, предлагани от нашите Продукти и за да изпълняваме целите, изброени в член 2 по-горе.  Тези доставчици на услуги включват, но не са ограничени до:

Amazon Web Services, Inc (AWS), 410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210, USA предоставя хостинг услуга в САЩ за платформата, която хоства нашите Продукти. Съответстващи мерки за сигурност — това са стандартни клаузи за защита при прехвърляне на данни, одобрени от Европейската комисия за прехвърляне извън ЕИП. За повече информация, моля, вижте следните връзки:  https://aws.amazon.com/compliance/gdpr-center/.

 

 • Inc., 631 Howard St., Floor 5, San Francisco, CA 94105, USA предоставя услуги за анализ на употребата чрез обработване на данни от устройството (модел на устройството, версия на операционната система, държава и регион) в САЩ. Съответстващи мерки за сигурност — това са стандартни клаузи за защита при прехвърляне на данни, одобрени от Европейската комисия за прехвърляне извън ЕИП. За повече информация, моля, вижте тази връзка: https://amplitude.com/blog/data-minimization.

Sentry, Functional Software Inc., 132 Hawthorne St. San Francisco, CA 94107, USA предоставя услуги за анализ на употребата чрез обработване на данни от устройството (модел на устройството, версия на операционната система, държава и регион) в САЩ. За повече информация, моля, вижте тази връзка https://sentry.io/legal/dpa/1.0.0/.

Smartlook.com, s.r.o. Рег. № 095 08 830, седалище и адрес на управление: Šumavská 524/31, Veveří, 602 00 Brno, Czech Republic . Smartlook предоставя качествен анализ на уебсайтове и мобилни приложения и Услугата с различни модули, които включват, но не се ограничават до записи на посетители (отговор на потребителя), автоматично проследяване на събития, фунии за преобразуване и „топлинни карти“ за уебсайтове. Данните се съхраняват в ЕС. За повече информация, моля, вижте тази връзка Общи условия |Помощен център на Smartlook.

Google Ireland Limited, учредена и действаща съгласно законите на Ирландия (Регистрационен номер: 368047), Gordon House, Barrow Street - Dublin 4, Ireland. Ние използваме Firebase за проследяване, приоритизиране и отстраняване на проблеми със стабилността, които оказват влияние върху качеството на приложението, събиране на данни за устройства и приложения, за да подобрим предоставяната услуга на потребителя. За повече информация, моля, вижте тази връзка Crashlytics и Условия за обработване на данни и разпространение на приложения (google.com).

Бизнес прехвърляния. Вашите лични данни могат да бъдат прехвърлени на компания, която придобива или обмисля придобиването на акции или активи или инвестира в Синджента, компанията-майка на Синджента, някое от нейни свързани лица или един от нашите бизнеси (или консултанти, заемодатели или одитори на компанията), например в резултат на продажба, сливане/вливане, реорганизация или ликвидация. Правното основание за това обработване на лични данни е, че ние имаме легитимен интерес да можем да продадем или да придобием инвестиции в нашия бизнес. Ако бъде извършено такова прехвърляне, използването на Вашите лични данни от придобиващата компания биха били в зависимост от настоящото Уведомление за обработване на лични данни и с предпочитанията за поверителност, които сте изразили пред нас.

Съблюдаване на законодателството и защита на нашите права и правата на други. Ние можем да разкриваме лични данни, когато това е необходимо за спазване на закона, съдебно разпореждане, искане от регулатор или призовка. В случай на задължения съгласно законодателството на Обединеното кралство, ЕС или държава-членка, правното основание за това обработване на данни е, че е необходимо за спазване на правно задължение, на което ние (администраторът на данни) подлежим, а в противен случай, че имаме легитимен интерес от спазване на законни искания от публични органи.  Преди да разкрием лични данни или да предоставим лични данни на публичните органи в трети държави, ние ще имаме предвид нашите задължения да осигурим адекватно ниво на защита на данните, освен когато съществуват съответни дерогации. 

Ние можем също така да разкриваме лични данни за предотвратяване или разследване на евентуално престъпление, като измама или кражба на самоличност (правното основание е, че имаме легитимен интерес да се защитим от престъпление и да приложим или защитим нашите права; за използване или други договорни отношения с Вас (правното основание е, че това е необходимо за изпълнението на договор с Вас (когато ние сключваме договор с Вас като едноличен търговец) или по друг начин е в наш законен интерес да го направим; или да защитим нашите собствени права или собственост или правата, собствеността или безопасността на нашите потребители или други (правното основание е, че имаме легитимен интерес от това).

 1. Как можете да упражнявате правата си във връзка с Вашата лична информация?

Ние се стремим да поддържаме високо равнище на прозрачност по отношение на данните, които обработваме. По отношение на обработването на Вашите лични данни, описани в настоящото Уведомление за обработване на лични данни, Вие имате следните права:

 

 • Да потвърдите, че Синджента може да обработва Вашите лични данни, да получите достъп до или да получите копие от Личните данни, които може да сме получили за Вас;
 • Да изискате от нас да коригираме или актуализираме които и да са неточни лични данни или да попълним които и да са непълни лични данни;
 • Да поискате да изтрием или да заличим Ваши лични данни;
 • Да ограничите обработването на Ваши лични данни;
 • Да поискате от нас да Ви предадем определени Ваши лични данни или да ги прехвърлим или да сме ги прехвърлили към друг администратор на данни (преносимост на данни); и
 • Да възразите срещу обработването на Вашите лични данни на основание легитимни интереси.  Ако ние приемем Вашите възражения то, в зависимост от други законни интереси, на които можем да се позовем (напр. в контекста на правни претенции срещу нас, висящи или предстоящи), на нас няма да ни бъде позволено повече да обработваме Ваши лични данни;
 • Да поискате да спрем обработването на Ваши лични данни за целите на директния маркетинг.

 

Определени права подлежат на ограничения или на рестрикции и достъпността до тях може да зависи от законовото основание, на което се позоваваме при обработката Вашите лични данни (вижте член 2 по-горе).  Освен това, ние можем да разчитаме на приложими изключения съгласно законодателството на ЕС, на държава-членка, на Обединеното кралство или на друго приложимо законодателство, за да отклоним Вашето искане, изцяло или частично.  Ако го направим, ще Ви информираме, когато отговорим на Вашето искане.

Ако желаете да упражните някое от горните си права, можете да се свържете с нас по следния начин:

Ако пребивавате в България, Вие можете да се свържете с нашето длъжностно лице по защита на личните данни по имейл на [email protected] или по пощата на адреса на Синджента, посочен в раздела „Въведение“ в началото на настоящото Уведомление за защита  на личните данни.

Ние ще отговорим на Ваше разумно конкретно искане колкото е възможно по-бързо след проверка на искането.

 1. Как да изтриете Вашия акаунт? Колко дълго Синджента съхранява Вашите лични данни?

В зависимост от посоченото по-долу, ние възнамеряваме да съхраняваме Вашите лични данни само докато имате Акаунт. Синджента ще изтрие Вашия Акаунт, ако Продуктите не бъдат използвани в продължение на тридесет и шест месеца, с изключение на случаите, когато приложимото законодателство изисква по-дълъг период на съхранение на данните.

Моля, обърнете внимание, че премахването на Продуктите от Вашето устройство няма да изтрие Вашия Акаунт.  Вашият акаунт ще остане активен, освен ако не поискате изтриване, като изпратите имейл на [email protected]. В зависимост от посоченото по-долу, изтриването на Вашия Акаунт ще доведе до изтриването на Вашите лични данни.  Възможно е обаче да запазим нелични данни, след като Акаунтът Ви бъде изтрит.

За доказателствени цели, по-специално, за да бъдем подготвени за съдебни спорове или жалби, ние можем да съхраняваме определени лични данни (като запис на Вашата самоличност и факта, че сте били потребител на нашите Продукти) за определен период от време, след като изтриете Вашия Акаунт, стига това да е допустимо и необходимо предвид давностните срокове във Вашата страна, така че нашият период на съхранение може да варира в зависимост от обстоятелствата. В тези случаи обаче няма да продължим да обработваме личните данни за първоначално определената цел, а само за целта, посочена по-горе.  Освен това ще ограничим достъпа до Вашите лични данни за тази цел. Правното основание за такава обработка е, че тя е необходима за нашия легитимен интерес от установяване, упражняване или защита на нашите права.  Ние също така можем да запазим Вашите лични данни след изтриване на Вашия Акаунт, ако е необходимо, за да спазим действащо законово задължение.

 1. Въпроси, опасения и оплаквания относно нашите правила за защита на личните данни

 

В случай че имате някакви въпроси, Вие можете да се свържете с нашето Длъжностно лице по защита на личните данни по имейл на [email protected] или като ни пишете на адреса на Синджента, посочен в раздела Въведение в началото на настоящото Уведомление за поверителност. Вие също така имате правото да подадете жалба до съответния надзорен орган. В България това е Комисия за защита на личните данни (подробности са налични на https://www.cpdp.bg/).